Jak powstają farby do malowania proszkowego?

Proces produkcji farb proszkowych zdeterminowany jest rodzajem wytwarzanego produktu, uzależnionym od jego przeznaczenia. Inne farby proszkowe eksploatuje się na malowanie felg, a inne na lakierowanie proszkowe mebli metalowych. Tym niemniej, mechanizm powstawania farby nie różni się istotnie w ogólnym zarysie. Podstawowe etapy wytwarzania ogółu farb proszkowych wyglądają następująco:

  • Ważenie i mieszanie – a więc tworzenie odpowiedniej receptury farby, opartej o ściśle określone ilości surowców i jej dokładne połączenie do poziomu jednolitej mieszanki;
  • Wytłaczanie – doprowadzenie stopionej mieszanki surowców do postaci plastycznej masy o jednorodnej konsystencji i kolorze;
  • Prasowanie i kruszenie – na tym etapie elastyczna masa farby transportowana jest przez walce rozprasowujące. Następnie cienki plaster farby zostaje wstępnie kruszony na nieregularne kawałki o powierzchni mniej więcej 1 cm²;
  • Mielenie – rozdrobnienie wcześniej pokruszonych kawałków farby na bardzo drobne cząsteczki tworzące proszek.
  • Przesiewanie – odsiew zmielonej farby zapewnia najwyższą jakość produktu, eliminując ziarna o zbyt dużej wielkości.

Lakiernie proszkowe mają obecnie bardzo szeroki wybór produktów. Producentów farb proszkowych jest wielu, wszyscy starają się sprostać wysokim wymaganiom stawianym przed powłokami proszkowymi. To dobrze. Należy spodziewać się, że jakość farb proszkowych będzie stale polepszana, co przełoży się równolegle na jakość wytwarzanych powłok.

Tagi: , , ,

Top