BHP malarni proszkowej

Pracownik lakierni proszkowej powinien przede wszystkim mieć ukończone 18 lat (osoby młodsze mogą obsługiwać malarnię w ramach nauki zawodu wyłącznie pod okiem instruktora) oraz posiadać uprawnienia do obejmowania określonego stanowiska. Naturalnie, konieczne jest również odbycie należytego instruktażu zawodowego, szkolenia bhp i ppoż., a także wizyta lekarska potwierdzająca brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac lakierniczych.

Każdy pracownik malarni proszkowej musi być ubrany w odpowiednią do wykonywanych funkcji odzież roboczą. Przed rozpoczęciem pracy lakiernik ma obowiązek rozplanowania swoich działań, sprawdzenia stanu technicznego oraz przygotowania urządzeń, narzędzi i potrzebnych pomocy warsztatowych oraz przyborów ochrony osobistej. Każdorazowo uruchomienie urządzenia lakierniczego powinno być poprzedzone gruntownym sprawdzeniem, czy włączenie nie grozi wypadkiem. W razie zauważenia jakichkolwiek usterek pracownik zobowiązany jest bezzwłocznie zgłosić je przełożonemu.

Czego w malarni proszkowej robić nie wolno?

 • Zabrania się dotykania zbiornika z farbą i zaworu farby, której właściwy jest niski opór elektryczny;
 • Nie należy obsługiwać urządzeń bez uprawnień;
 • Nie można zdejmować osłon i zabezpieczeń;
 • Nie wolno też pozostawiać bez nadzoru pracujących maszyn;
 • W odległości trzech metrów od pistoletu natryskowego zakazane jest umieszczanie izolowanych przedmiotów;
 • Nie dozwolone jest oczywiście również palenie tytoniu, czy używanie otwartego ognia w miejscu pracy.

Co zatem w lakierni jest wymagane?

 • Nakazuje się zachowanie odpowiedniej pozycji ciała przy wykonywaniu prac lakierniczych;
 • Należy kontrolować połączenie elektryczne między wieszakiem a elementem lakierowanym;
 • Wskazane jest skupienie i koncentracja na wykonywanym zadaniu;
 • Obowiązkiem każdego pracownika lakierni jest zachowanie czystości i porządku w miejscu pracy;
 • Trzeba też pamiętać o stosowaniu ochrony osobistej.

Po zakończonej pracy lakiernik powinien pozostawić miejsce w stanie wyjściowym, tj. sprzątnąć, wyłączyć wszelkie urządzenia itd.. Warto zaznaczyć, iż w lakierniach proszkowych z reguły wykonywane jest także czyszczenie elementów metalowych przed malowaniem, któremu towarzyszą odrębne zasady bezpieczeństwa.

Tagi: , , ,

Top